Hoe werkt het?

Voor wie?
Huiswerkbegeleiding Arnhem is er voor leerlingen van de middelbare school van elk niveau (ook tweetalig), van brugklas tot eindexamen. Ook leerlingen van het MBO die hulp kunnen gebruiken bij het structureren en plannen van hun schoolwerk kunnen bij ons terecht.

Wanneer?
Huiswerkbegeleiding Arnhem is elke dag geopend van 14.00-18.00 uur.

Huiswerkbegeleiding
Uw zoon of dochter komt twee, drie of vier keer per week op vaste dagen naar het instituut om het huiswerk te maken. Na een kopje thee of limonade plant hij of zij samen met de huiswerkbegeleider het huiswerk in een weekplanning.

Met behulp van deze weekplanning kan de leerling in een oogopslag zien wanneer de toetsen zijn, wanneer de verslagen af moeten zijn en op welke dagen er voor welk vak iets gemaakt of geleerd moet worden. Na het maken van de planning gaat uw zoon of dochter zelf aan de slag. Er zijn computers aanwezig, als deze nodig zijn voor het huiswerk maken. De huiswerkbegeleider is altijd beschikbaar, zodat de leerling vragen kan stellen of zich kan laten overhoren. Verder kan de leerling onder begeleiding werken aan zijn of haar persoonlijke leerpunten, zoals:

  • Hoe moet ik een planning maken?
  • Hoe kan ik het beste leren voor geschiedenis?
  • Hoe maak ik een goede samenvatting?
  • Waarom kan ik beter niet vlak voor het slapengaan leren?
  • Hoe kan ik beter zelfstandig werken?
  • Hoe kan ik me beter concentreren?
  • Hoe ga ik om met spanning bij toetsen?
  • Kan ik beter op andere manieren leren?

Naast het werken aan de leerpunten worden ook de al aanwezige sterke punten van de leerling benut. Zo kan creativiteit bijvoorbeeld ingezet worden bij het maken van mindmaps, of kan nauwkeurigheid gebruikt worden bij het zoeken naar verbanden in de leerstof van moeilijke vakken.

Door deze manier van werken leert uw zoon of dochter meer structuur en overzicht aan te brengen in de agenda, waardoor hij of zij precies weet wat er moet gebeuren en wat er verwacht wordt. Het leerproces gaat hierdoor soepeler verlopen en dit zal uiteindelijk tot betere studieresultaten leiden. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor vaardigheden waar de leerling ook na de middelbare schoolcarrière wat aan heeft, zoals planvaardigheid en tijdmanagement.

Leerlinggerichte begeleiding
Bij Huiswerkbegeleiding Arnhem staat de leerling centraal. Dit betekent dat de leerling samen met de huiswerkbegeleider gaat kijken wat er allemaal gedaan moet worden en hoe dit het beste aangepakt kan worden. Omdat het een kleinschalige organisatie betreft, is er veel contact met de huiswerkbegeleider mogelijk, waardoor er samen met de leerling de best passende leer- en planstrategie gevonden kan worden.

Om de leerlinggerichte begeleiding te versterken, heeft de huiswerkbegeleider ook contact met ouders van de leerling. Ook is er in sommige gevallen contact met de mentor, om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen met de school. Naast het vrijblijvende intakegesprek, dat plaatsvindt met ouders, leerling en huiswerkbegeleider, kunnen ouders de ontwikkeling van hun zoon of dochter bij Huiswerkbegeleiding Arnhem volgen via ons online leerlingvolgsysteem. Via het online leerlingvolgsysteem Homi worden ouders op de hoogte gehouden van de voortgang en afspraken met hun zoon of dochter. Daarnaast is er regelmatig contact per e-mail of telefoon met de huiswerkbegeleider.

Samen met de leerling en zijn of haar ouders wordt dus gekeken welke vorm van begeleiding of bijles het beste bij de leerling past!

Proefwerkweek
Voor de proefwerkweek wordt een speciale planning gemaakt, zodat alle toetsen de aandacht kunnen krijgen die daarvoor nodig is.

Individuele bijles
Wanneer uw zoon of dochter bij een bepaald vak vastloopt, kan er bij Huiswerkbegeleiding Arnhem ook individuele bijles gevolgd worden. In deze bijles wordt de leerling met een specifiek vak geholpen, wordt de theorie nog een keer uitgelegd en wordt er extra geoefend. Informatie over bijles vraagt u aan via dit formulier.

Individuele Huiswerkbegeleiding

Wanneer uw zoon of dochter intensievere begeleiding nodig heeft is het mogelijk op op de locatie van Huiswerkbegeleiding Arnhem individuele huiswerkbegeleiding te organiseren. Er kan dan meer aandacht besteed worden aan de specifieke hulpvragen en leerpunten. Neem contact op met Fenna Smid.